DP/3VI/M49 Dzielnica Parkowa Rzeszów, budynki wielorodzinne

Dzielnica Parkowa
DP/3VI/M49