DP/3I/M58 Dzielnica Parkowa Rzeszów, budynki wielorodzinne

Dzielnica Parkowa
DP/3I/M58