DP/3II/M29 Dzielnica Parkowa Rzeszów, budynki wielorodzinne

Dzielnica Parkowa
DP/3II/M29