DP/3III/M66 Dzielnica Parkowa Rzeszów, budynki wielorodzinne

Dzielnica Parkowa
DP/3III/M66